Rejestracja e-mailowa

office@twintownsrace.pl

Instrukcja zapisu:

1. Zapoznaj się z regulaminem biegu.

2. Wyślij na nasz adres e-mail poniższe dane:

Imię i nazwisko

Data urodzenia

Miejsce zamieszkania

Klub

Skopiuj również poniższy tekst:

„Oświadczam, że:

 • zapoznałem/am się z regulaminem imprezy i akceptuję jego warunki oraz, że jestem zdolny/a do udziału w zawodach i startuję na własną odpowiedzialność.
 • Wyrażam zgodę, aby mój wizerunek utrwalony na zdjęciach, nagraniach filmowych oraz wywiady z moją osobą, a także wyniki z moimi danymi osobowymi mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję a także w celach marketingowych Organizatora i sponsorów.
 • Oświadczam, że podane dane są zgodne ze stanem faktycznym. Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych niezgodnych z prawdą może spowodować odpowiedzialność przewidzianą w przepisach prawa.
 • Przyjmuję do wiadomości, że moje dane będą przetwarzane przez Grodziski Klub Biegacza w celu realizacji umowy. Moje dane przetwarzane będą od momentu zgłoszenia do zawodów do momentu wycofania przeze mnie zgody lub przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego i prawo do przeniesienia danych.
 • Przyjmuję do wiadomości, że moje dane: imię, nazwisko, rocznik, miasto zostaną wykorzystane do sporządzenia list zgłoszonych uczestników oraz wyników które zostaną upublicznione w środkach masowego przekazu. Przyjmuję do wiadomości, że zgodnie z art. 7 pkt. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016_679 z dnia 27 kwietnia, wycofanie zgody na przetwarzanie danych nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.”

3. Dokonaj opłaty startowej:

DANE DO PRZELEWU:
Stowarzyszenie Grodziski Klub Biegacza
ul. Żwirki i Wigury 2a
62-065 Grodzisk Wielkopolski
PL 58 2030 0045 1110 0000 0225 4990 (SWIFT: PPABPLPK)
tytułem: Twin Towns Race – Imię i Nazwisko, Miasto, Kraj

Dane osobowe i RODO

 • Administratorem danych jest: Stowarzyszenie Grodziski Klub Biegacza,
  ul. Żwirki i Wigury 2a, 62-065 Grodzisk Wielkopolski,
 • celem pozyskania danych jest zorganizowanie i przeprowadzenie wirtualnej
  imprezy biegowej o nazwie Bieg Miast Partnerskich,
 • dane będą przechowywane przez okres prowadzenia wszelkich edycji biegu przez Stowarzyszenie Grodziski Klub Biegacza. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do jej danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Brak akceptacji na przetwarzanie danych osobowych i wizerunkowych skutkuje niedopuszczeniem do wzięcia udziału w imprezie biegowej. Rejestracja w systemie i wzięcie udziału w biegu jest równoznaczne z udzieleniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Komentarze są wyłączone.